Komercjalizacja wiedzy
Ochrona własności intelektualnej

Ochrona własnych oryginalnych, innowacyjnych pomysłów jest kluczowym aspektem w funkcjonowaniu na współczesnym rynku.
Pomagamy w przygotowaniu zgłoszeń dotyczących ochrony własności przemysłowej, takiej jak: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe. Przeprowadzamy poszukiwania odnośnie stanu techniki i badania czystości patentowej z wykorzystaniem zewnętrznych baz danych.

Kojarzymy również twórców rozwiązań z doświadczonymi i skutecznymi rzecznikami patentowymi, którzy pomogą przeprowadzić pomysł przez procedurę krajową, europejską lub międzynarodową.

Badania społeczne

Zrozumienie rzeczywistości społecznej w której żyjemy, pozwala nam podejmować odpowiedzialne decyzję dotyczące prowadzonej działalności, zapotrzebowania na innowacyjne rozwiązania i preferencje marki.

Ważnym jest, aby działania podejmowane w kierunku tworzenia innowacji, oparte były na sprawdzonych podstawach.

Proponujemy w naszej ofercie przeprowadzanie badań ilościowych oraz jakościowych. Mamy dostęp do oprogramowania, które umożliwia sprawny pobór danych ilościowych oraz analizę uzyskanych wyników.

Badania rynkowe

Przy wyznaczaniu kierunków dalszego rozwoju działalności, niezbędna wydaje się znajomość obecnych i prognozowanych trendów rozwoju branż, produktów i usług.

Mamy dostęp do najnowszych raportów, które pozwalają nam scharakteryzować aktualnie panujące trendy i nowe kierunki rozwoju danej branży w skali rynku krajowego, europejskiego, globalnego. Analizujemy rynki dla różnego typu branż począwszy do FCMG, po elektroniczną, chemii gospodarczej i wiele innych.

Analizy ekonomiczne

W warunkach zmienności otoczenia, rozwoju techniki i nauki podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania prowadzoną działalnością, realizacji projektów wymaga szybkich i rzetelnych informacji.

Wykonujemy analizy ekonomiczne w celu oceny opłacalności inwestycji, polegających na wprowadzeniu wyników prac B+R do działalności gospodarczej naszych Partnerów biznesowych, wprowadzeniu innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych.

Biznes plany

Ciągłe zmiany na rynku wymagają dostosowania się podmiotów do innego spojrzenia na realizację swoich działań. Samo określenie nowych celów to za mało, należy również wyznaczyć rzetelny plan działań, ustalić harmonogramy czasowe pozwalające na zaplanowanie ponoszenia kosztów, przygotować plan marketingowy, zidentyfikować główne zagrożenia stojące na drodze do realizacji projektu.

Zapewniamy kompleksowe sporządzanie biznes planów, które pomagają naszym Partnerom biznesowym prowadzić efektywną działalność w nowych obszarach.

Wdrożenie

Opracowanie koncepcji procesów technologicznych to tylko początek drogi. Zajmujemy się więc także dostarczaniem technologii i kompleksowym nadzorowaniem wdrożeń. Po otrzymaniu zielonego światła od klienta, przejmujemy takie działania inwestora zastępczego czy wykonawcy generalnego, jak: wdrożenie technologii, walidacja, implementacja systemów informatycznych do procesów, odbiory budynków, certyfikacje, raporty po wdrożeniu, organizujemy działania marketingowe, współpracując z agencjami reklamowymi i domami mediowymi. 

Zajmujemy się faktycznym stworzeniem i skutecznym wprowadzeniem innowacji na rynek. Od pomysłu do realizacji - nie próbujemy, tylko robimy.