Oddział w Węgorzewie:

                                                             
  Oddział spółki CBR 74 został założony w 2017 r. na potrzeby rozwoju działalności przedsiębiorstwa. Jego celem jest pozyskiwanie nowych klientów zainteresowanych rozwojem i inwestycjami w obszar B+R. CBR 74 dostrzega potencjał rynkowy wśród powstających i rozwijających się firm na terenie województwa warmińsko- mazurskiego jako nowych usługobiorców. Spółka oferując klientom swoją wiedzę i doświadczenie pozwoli im osiągnąć długoterminowe korzyści, dzięki którym wzmocnią swoją pozycję na powiększającym się rynku.Pracownicy oddziału promują wśród regionalnych firm działania rozwijające innowacyjne podejście do produktu i udoskonaleń technologicznych. Wspierają klienta swoim doświadczeniem w obszarze możliwości finansowania przeprowadzania badań oraz prowadzenia prac inwestycyjnych w danym przedsiębiorstwie.
   
   
   
     
     
 

Pracownicy oddziału promują wśród regionalnych firm działania rozwijające innowacyjne podejście do produktu i udoskonaleń technologicznych. Wspierają klienta swoim doświadczeniem w obszarze możliwości finansowania przeprowadzania badań oraz prowadzenia prac inwestycyjnych w danym przedsiębiorstwie.