Współpraca z CBR 74 to możliwość uczestniczenia w zintegrowanych działaniach projektowych, opierających się na relacji środowiska nauki z biznesem. Prowadzone projekty mają charakter unikatowy i oddziałują w skali międzynarodowej. CBR 74 jako komercyjny instytut badawczy jest zainteresowany współpracą z przedstawicielami nauki w tym: z doktorantami oraz doktorami prowadzącymi działalność naukową. Nie ograniczamy się do żadnej branży, dziedziny czy specjalizacji. Naszym celem jest tworzenie innowacji na styku branż.