Współcześnie nie wystarcza korzystanie z małogabarytowej aparatury badawczej. Niezbędny jest dostęp do wysokospecjalistycznej aparatury, umożliwiającej badanie procesów technologicznych. W swoich zasobach dysponujemy zespołami urządzeń laboragtoryjnych oraz wielkogabarytową aparatura do badania rzeczywistych procesów technologicznych. Korzystamy również z dostępu do zaplecza B+R naszych Partnerów biznesowych.     

 

 

Aparatura Badawcza

Naszym sukcesem jest dostęp do wysokiej klasy aparatury badawczej, umożliwiającej wykonywanie nie tylko pojedynczych analiz, ale badania całych procesów technologicznych w skali rzeczywistej. W swoich zasobach posiadamy m.in. zespół urządzeń do badania procesów produkcji opakowań w branży spożywczej, chemii gospodarczej, automatyki i sterowania wraz z kompletem form wtryskowych, zestaw urządzeń badawczych procesu pakowania w opakowania jednostkowe, napełniania i etykietowania oraz aparaturę badawczą do badania procesu materiałów płynnych i sypkich, w tym kulometryczny titrator do oznaczania zawartości wody metoda Karla-Fischera, lepkościomierz rotacyjny, mikroskop stereoskopowy oraz aparaturę do badania ścieralności powierzchni na mokro i wiele innych.

Poza aparaturą, którą dysponujemy, korzystamy również z urządzeń badawczych dostępnych w działach B+R i laboratoriach naszych Partnerów biznesowych oraz jednostek naukowych z którymi współpracujemy.