Oferta z dn. 30. 10. 2017 r.

W związku z ubieganiem się przez firmę CBR 74 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. o dofinansowanie projektu pt. ,,Audyt wzorniczy jako szansa rozwoju firmy CBR 74 w obszarze konkurencji i innowacyjności" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4 "Wzór na konkurencję" - etap I, I Osi priorytetowej: "Przedsiębiorcza Polska Wschodnia", Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na: przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej dla CBR 74 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

 

          Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY_CBR

          Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOB...

          Załącznik nr 3  ZOBOWIĄZANIE OFERENTA_

          Załącznik nr 4 - LISTA ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW (oferent)

          Załącznik nr 5 - LISTA EKSPERTÓW

          Zapytanie_Ofertowe_CBR 74

 

W związku z ubieganiem się przez firmę CBR 74 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. o dofinansowanie projektu pt. ,,Audyt wzorniczy jako szansa rozwoju firmy CBR 74 w obszarze konkurencji i innowacyjności" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4 "Wzór na konkurencję" - etap I, I Osi priorytetowej: "Przedsiębiorcza Polska Wschodnia", Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 ogłaszamy wyniki na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej dla CBR 74 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

 

          2017.11.09. Protokoł CBR

 

 

Oferta z dn. 16. 10. 2017 r.

          W związku z ubieganiem się przez firmę CBR 74 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. o dofinansowanie projektu pt. ,,Audyt wzorniczy jako szansa rozwoju firmy CBR 74 w obszarze konkurencji i innowacyjności” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4 "Wzór na konkurencję" - etap I, I Osi priorytetowej: "Przedsiębiorcza Polska Wschodnia", Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na: przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej dla CBR 74 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

 

Zapytanie_Ofertowe_CBR 74

Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY_CBR

Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH_CBR

Załącznik nr 3 - ZOBOWIĄZANIE OFERENTA_

Załącznik nr 4 - LISTA ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW (oferent)

Załącznik nr 5 - LISTA EKSPERTÓW