Nasza oferta obejmuje kompleksowe wsparcie strategicznych etapów rozwoju wszystkich podmiotów, funkcjonujących na pograniczu działalności B+R, uwzględniających działania zmierzające do tworzenia innowacji. Indywidualne podeście do każdego Partnera biznesowego umożliwia realną ocenę możliwości rozwoju i kierunku działania.

 
 
Współpraca ze światem nauki i biznesu

W naszej działalności opieramy się na kojarzeniu Partnerów Biznesowych, środowisk akademickich i instytucji naukowych w celu przeprowadzenia procesów badawczych i wdrożeniowych. Nasi Partnerzy biznesowi, we współpracy z Zespołem BR15, tworzą multidyscyplinarne grupy badawczo-wdrożeniowe. Taka organizacja pracy pozwala na skuteczny i szybki transfer innowacji i tworzenie dokładnie takich produktów i usług, jakich potrzebuje rynek. Dobieramy Partnerów, szukamy dla nich właściwych, wspólnych projektów, w których mogliby wziąć udział. Zajmujemy się organizowaniem współpracy od strony prawno-administracyjnej. Szukamy inwestorów zainteresowanych wdrożeniem powstałych innowacji.

Budowanie strategii działania i rozwoju

Zajmujemy się tworzeniem strategii działania i rozwoju przedsiębiorstw i innych podmiotów, takich jak instytucje naukowe, stowarzyszenia czy fundacje, na wszystkich etapach ich funkcjonowania. Określamy wizję i misję przedsiębiorstw, dokonujemy analizy i oceny elementów otoczenia oraz potencjału, ze szczególnym uwzględnieniem kultury organizacyjnej. Ustalamy cele ogólne i szczegółowe oraz główne kierunki działania, formułujemy strategie poprzez opracowanie kilku wariantów i wybór najkorzystniejszego z nich. Wspieramy naszych Partnerów w realizacji wytyczonej ścieżki działania i rozwoju potrzeb, przy uwzględnieniu istniejących warunków, określonego miejsca i czasu.

Tworzenie innowacji

Wspólnie z Partnerami biznesowymi i instytucjami naukowymi tworzymy innowacje procesowe, których wynikiem są nowe lub znacząco ulepszone metody produkcji i dostawy oraz innowacje produktowe, umożliwiające wprowadzenie na rynek krajowy i międzynarodowy nowych lub ulepszonych towarów i usług. Opracowujemy również innowacje marketingowe i organizacyjne. Proces kreacji uwzględnia potrzeby naszych Partnerów, a także obecne trendy rynkowe w danej branży i odbywa się w multidyscyplinarnym zespole projektowym. Każdy pomysł jest poddawany szczegółowym analizom oraz konsultacjom z ekspertami, przy zachowaniu poufności przekazywanych informacji.

Wdrożenia innowacyjnych rozwiązań

Wspieramy naszych Partnerów biznesowych w procesie implementacji rozwiązań technologicznych do prowadzonej przez nich działalności. Kompleksowo przeprowadzamy procesy wdrożeniowe począwszy od ochrony własności intelektualnej po konstruowanie urządzeń i uruchamianie procesów produkcyjnych oraz wprowadzanie produktów na rynek. Posiadamy szerokie kontakty z krajowymi i zagranicznymi dostawcami najnowocześniejszych technologii produkcyjnych z różnych branż, m.in.: spożywczej, w tym w branży przetwórstwa owocowo-warzywnego, chemii gospodarczej, opakowań, materiałów sypkich, przetwórstwa tworzyw sztucznych i wiele innych. Dopracowujemy pomysły i szukam inwestorów chętnych do wprowadzenia ich efektów na rynek.

Komercjalizacja wiedzy

Usługi w obszarze komercjalizacji wiedzy obejmują szeroko rozumiane działania umożliwiające przeniesienie wiedzy z laboratorium do praktyki biznesowej. Proponujemy naszym Partnerom pełen zakres usług zmierzających do uzyskania ochrony własności intelektualnej. Wykonujemy badania rynkowe, polegające na badaniu aktualnych tendencji i trendów rozwojowych rynku nowych produktów. Wykonujemy również badania społeczne dostarczające informacji o postawach społeczeństwa, wartościach i potrzebach. Przeprowadzamy analizy ekonomiczne i sporządzamy biznes plany, badamy opłacalność inwestycji, pomagamy w wyborze najlepszych rozwiązań.

Pozyskiwanie środków finansowych

Posiadamy duże doświadczenie w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji, opierających się zarówno na realizacji prac badawczo-rozwojowych, jak i wdrożeń rozwiązań technologicznych. Środków szukamy w różnych źródłach, zarówno krajowych, jak również europejskich. Pomagamy naszym Partnerom w doborze optymalnej formy finansowania z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości finansowych. Pomagamy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych.