W swojej codziennej pracy łączymy zalety przedsiębiorstwa i jednostki naukowej. Posiadamy Status Centrum Badawczo – Rozwojowego nadany przez Ministra Gospodarki w dniu 29.07.2013r. Świadczymy specjalistyczne usługi oparte na wiedzy, tworzymy i wdrażamy innowacyjne rozwiązania.

 
 
 
Nasze Wartości

Inwestycje w obszar B+R cechuje wysoka niepewność i ryzyko. Podczas współpracy z Partnerami biznesowymi staramy się skutecznie wyeliminować te zagrożenia. Nasze pomysły opieramy na wiedzy i doświadczeniu, dlatego pozwalają osiągnąć długoterminowe korzyści. Sukcesy odnosimy dzięki koncentrowaniu się na potrzebach naszych Partnerów – słuchamy ich, analizujemy, a następnie dostarczamy najlepsze rozwiązania. Tylko taka współpraca wpływa pozytywnie na budowanie trwałych relacji pełnych zaufania, otwartości i życzliwości.

Przewagi konkurencyjne

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizowaniu projektów, o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Wyróżnia nas innowacyjność, koncentrowanie się na potrzebach naszych Partnerów i brak specjalizacji branżowej.

CBR 74 łącząc w sobie zalety przedsiębiorstwa i jednostki naukowej posiada w swoich zasobach wysokospecjalistyczną aparaturę badawczą oraz stały dostęp do najnowocześniejszych laboratoriów. Realizując projekty B+R ściśle współpracujemy z Naukowcami z całej Polski, którzy wspierają nas swoim wieloletnim doświadczeniem oraz wiedzą specjalistyczną.

Zespół BR15

Zespół BR15 tworzą specjaliści z doświadczeniem i potencjałem wiedzy, chętnie rozwijający umiejętności w różnych dziedzinach. Praca w multidyscyplinarnym zespole pozwala umiejętnie łączyć nowatorskie pomysły i zróżnicowane obszary naukowe, w celu stworzenia innowacyjnych rozwiązań. Cenimy umiejętność współpracy i budowania trwałych relacji, są to główne kryteria rekrutacyjne dla naszych przyszłych pracowników. Z łatwością udaje nam się współpracować z różnymi środowiskami w tym naukowymi, biznesowymi i startupowymi.

Doświadczenie

Nasze doświadczenie zbudowane jest na sukcesach i porażkach. Dotychczas, wraz z naszymi Partnerami Biznesowymi, zrealizowaliśmy projekty na łączną kwotę ponad 315 mln zł. Nasze realizacje są trwale obecne na rynkach krajowych i zagranicznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tworzeniu innowacji i wdrażaniu ich efektów na rynki międzynarodowe. Doświadczenie, które posiadamy oparte jest na wiedzy i kompetencjach, które nieustannie doskonalimy. Nasz sukces opieramy na wieloletniej współpracy z Partnerami biznesowymi.