Minimalizacja ryzyka i niepewności w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań, odnoszących sukcesy rynkowe, opiera się głownie na dwóch fundamentach: naukowym i biznesowym.
Podczas realizacji projektów badawczo-wdrożeniowych kluczowa jest współpraca z najlepszymi polskimi Naukowcami i środowiskami badawczymi, odnoszącymi sukcesy naukowe i posiadającymi wieloletnie doświadczenie.

 
 
Naukowcy
Naukowcy

Współpracujemy z utytułowanymi pracownikami naukowymi, doskonałymi dydaktykami wielu dziedzin nauki, takich jak: inżynieria i ochrony środowiska, biotechnologia, mikrobiologia, nauki o żywności, inżynieria chemiczna, inżynieria procesowa, inżynieria produkcji, nauki pedagogiczne, nauki społeczne i inne.

Współpracują z nami wybitni specjaliści, pochodzący ze środowisk krajowych i zagranicznych. Ciągle jednak pracujemy nad zwiększeniem liczby naukowców, którzy będą mogli wspierać swym wieloletnim doświadczeniem oraz wyspecjalizowaną wiedzą projekty naszych Partnerów biznesowych.

 
Instytucje naukowe
Instytucje naukowe

Współpracujący z nami naukowcy pochodzą z takich środowisk naukowych jak: Politechnika Łódzka, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy-Humanistyczny w Siedlcach, Akademia Pedagogiki Specjalnej.

Są członkami licznych komitetów badawczych i pracownikami wielu jednostek naukowych, w tym Polskiej Akademii Nauk, Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Komitetu Architektury i Urbanistyki, Instytutu Chemii Przemysłowej, Instytutu Technologii Fermentacji i Mikrobiologii oraz wielu innych.

Pracując z tak różnorodnym środowiskiem naukowym zapewniamy naszym Partnerom biznesowym i naukowym skuteczny transfer wiedzy i technologii z sektora nauki do biznesu.