Opracowanie innowacyjnej technologii wykorzystania układu podwójnej indukcji w systemie kształtowania klimatu budynków z układem automatyki i sterowania

Innowacyjna technologia polegała na opracowaniu niskoenergetycznego układu współpracy powietrza z centrali klimatyzacyjnej i powietrza z zewnątrz, który godzi funkcjonowanie klimatyzacji i efektu „uchylonego okna”. Dodatkowo układ wykorzystuje w swym funkcjonowaniu wszystkie zalety budynków, połączony jest z potrzebami użytkowników pomieszczeń, potrzebami zarządzających oraz potrzebami osób projektujących i inwestujących.

Efektem opracowanej technologii jest rozwiązanie odpowiadające na potrzeby inteligentnego i zrównoważonego zarządzania budynkiem możliwego do zastosowania w standardowych rozwiązaniach i projektach budowlanych.

Opracowanie technologii proekologicznej produkcji innowacyjnych tworzyw sztucznych dla branży meblarskiej i budowlanej

Proekologiczność technologii polegała na wykorzystaniu do produkcji tworzywa sztucznego nie tylko związków naturalnych, ale także pochodzących z recyklingu oraz prowadzenia procesu w sposób minimalizujący powstanie odpadów. Innowacyjność tworzywa wynikała z wzmocnienia jego struktury, dobranymi na podstawie badań, dodatkami w postaci nanocząsteczek i nanowłókien.

Efektem opracowanej technologii są dwa rodzaje innowacyjnego tworzywa sztucznego: dla branży meblarskiej o zwiększonej elastyczności, wytrzymałości na naprężenia mechaniczne, podwyższonej trwałości oraz o właściwościach biobójczych; dla branży budowlanej o zwiększonej izolacyjności, wytrzymałości oraz o właściwościach biobójczych.

Opracowanie Inteligentnego Systemu Utylizacji CO2

Opracowanie Inteligentnego Systemu Utylizacji CO2 polegało na zaprojektowaniu bezpiecznego i efektywnego procesu biologicznej i ekologicznej sekwestracji CO2 z wykorzystaniem mikroautotrofów. Przygotowany system opiera się wyłącznie o naturalne procesy biologiczne: asymilację, fotosyntezę, metabolizm węglowodanowy oraz syntezę związków zapasowych.

Efektem opracowanej technologii jest ekologiczny proces utylizacji CO2, który może być wykorzystany głównie w przemyśle energetycznym, ciepłowniczym, przetwórczym i produkcyjnym.

Opracowanie technologii transparentnego ekranu zewnętrznego

Efektem przeprowadzonych badań jest transparentny ekran stanowiący granicę kontrolowanego środowiska dla zapewnienia optymalnych warunków pracy i rozwoju użytkowników wielofunkcyjnego obiektu. Powstały ekran wykonany w technologii aluminiowo szklanej odznacza się wysoką izolacją termiczną i akustyczną, odpornością na napór oraz wysoką przeziernością.

Transparentny ekran zewnętrzny zaprojektowany został z wykorzystaniem figur płaskich i specjalnych algorytmów tworzących kształt powłoki. Podczas jego zastosowania w energooszczędnym budownictwie wytworzono także niespotykany dotąd bufor powietrza pomiędzy ekranem, a fasadą, obiektu co umożliwiło znaczne obniżenie kosztów zużycia energii.

Opracowanie innowacyjnej, ekologicznej technologii produkcji środków piorących w kapsułkach

Efektem przeprowadzonych prac badawczych jest proces produkcji środków piorących odbywający się w sposób ekologiczny i ekonomiczny oraz proekologiczny środek piorący.

Pozytywny wpływ na środowisko procesu produkcji został osiągnięty poprzez obniżenie parametrów zużycia energii, racjonalną gospodarkę surowcami oraz zminimalizowanie ilości powstających odpadów. Koszt produktu końcowego został obniżony o 10% względem pierwotnie zakładanej wartości, przy zachowaniu najwyższej jakości i ekologiczności. Ekologiczny charakter środka piorącego wynika z możliwości jego uaktywnienia w bardzo niskich temperaturach, co przekłada się na dużą oszczędność energii elektrycznej i wody podczas eksploatacji.

Opracowanie innowacyjnych kontenerów do zabudowy modułowej wyposażonych w system zarządzania

Innowacja polegała na opracowaniu inteligentnych modułów budowlanych wyposażonych w system BMS (ang. Building Management System) oraz możliwość zainstalowania stelaży paneli fotowoltaicznych. Innowacyjną funkcją kontenerów jest wyposażenie ich w instalację zarządzania obiektem. Wdrożony system został dopasowany do nietypowej specyfikacji kontenera jako obiektu użytkowego. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań doprowadziło do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko poprzez redukcję zużycia wody, energii elektrycznej i produkowanych ścieków.

Efektem projektu było opracowanie produkt przewyższającego pod względem technologicznym i ekologicznym obiekty oferowane przez inne podmioty. Otrzymana innowacja pozwoliła na wykorzystanie w kontenerach rozwiązań, które do tej pory miały zastosowanie głównie w dużych jednostkach budowalnych.

Opracowanie ekologicznego systemu do produkcji napojów bezalkoholowych o różnej zawartości

Proekologiczność systemu do produkcji napojów bezalkoholowych o różnej zawartości polega na udoskonaleniu i zoptymalizowaniu systemu technologicznego stosowanego w zakładzie produkcyjnym. Przeprowadzone badania pozwoliły zmodernizować pełny proces produkcyjny i logistyczny, dzięki czemu uzyskano innowację na skalę kraju.

Opracowana technologia dotyczy czterech obszarów: przygotowania i wydmuchu preform, etykietowania, logistycznego oraz pozyskiwania energii. Wprowadzenie rekomendowanych modyfikacji pozwoli uzyskać oszczędności energetyczne, materiałowe i finansowe, a także zwiększy wydajność poszczególnych procesów.