Opracowanie innowacyjnej technologii wykorzystania układu podwójnej indukcji w systemie kształtowania klimatu budynków z układem automatyki i sterowania

Innowacyjna technologia polegała na opracowaniu niskoenergetycznego układu współpracy powietrza z centrali klimatyzacyjnej i powietrza z zewnątrz, który godzi funkcjonowanie klimatyzacji i efektu „uchylonego okna”. Dodatkowo układ wykorzystuje w swym funkcjonowaniu wszystkie zalety budynków, połączony jest z potrzebami użytkowników pomieszczeń, potrzebami zarządzających oraz potrzebami osób projektujących i inwestujących.

Efektem opracowanej technologii jest rozwiązanie odpowiadające na potrzeby inteligentnego i zrównoważonego zarządzania budynkiem możliwego do zastosowania w standardowych rozwiązaniach i projektach budowlanych.

Opracowanie technologii proekologicznej produkcji innowacyjnych tworzyw sztucznych dla branży meblarskiej i budowlanej

Proekologiczność technologii polegała na wykorzystaniu do produkcji tworzywa sztucznego nie tylko związków naturalnych, ale także pochodzących z recyklingu oraz prowadzenia procesu w sposób minimalizujący powstanie odpadów. Innowacyjność tworzywa wynikała z wzmocnienia jego struktury, dobranymi na podstawie badań, dodatkami w postaci nanocząsteczek i nanowłókien.

Efektem opracowanej technologii są dwa rodzaje innowacyjnego tworzywa sztucznego: dla branży meblarskiej o zwiększonej elastyczności, wytrzymałości na naprężenia mechaniczne, podwyższonej trwałości oraz o właściwościach biobójczych; dla branży budowlanej o zwiększonej izolacyjności, wytrzymałości oraz o właściwościach biobójczych.

Opracowanie Inteligentnego Systemu Utylizacji CO2

Opracowanie Inteligentnego Systemu Utylizacji CO2 polegało na zaprojektowaniu bezpiecznego i efektywnego procesu biologicznej i ekologicznej sekwestracji CO2 z wykorzystaniem mikroautotrofów. Przygotowany system opiera się wyłącznie o naturalne procesy biologiczne: asymilację, fotosyntezę, metabolizm węglowodanowy oraz syntezę związków zapasowych.

Efektem opracowanej technologii jest ekologiczny proces utylizacji CO2, który może być wykorzystany głównie w przemyśle energetycznym, ciepłowniczym, przetwórczym i produkcyjnym.

Opracowanie technologii transparentnego ekranu zewnętrznego

Efektem przeprowadzonych badań jest transparentny ekran stanowiący granicę kontrolowanego środowiska dla zapewnienia optymalnych warunków pracy i rozwoju użytkowników wielofunkcyjnego obiektu. Powstały ekran wykonany w technologii aluminiowo szklanej odznacza się wysoką izolacją termiczną i akustyczną, odpornością na napór oraz wysoką przeziernością.

Transparentny ekran zewnętrzny zaprojektowany został z wykorzystaniem figur płaskich i specjalnych algorytmów tworzących kształt powłoki. Podczas jego zastosowania w energooszczędnym budownictwie wytworzono także niespotykany dotąd bufor powietrza pomiędzy ekranem, a fasadą, obiektu co umożliwiło znaczne obniżenie kosztów zużycia energii.

Opracowanie innowacyjnej, ekologicznej technologii produkcji środków piorących w kapsułkach

Efektem przeprowadzonych prac badawczych jest proces produkcji środków piorących odbywający się w sposób ekologiczny i ekonomiczny oraz proekologiczny środek piorący.

Pozytywny wpływ na środowisko procesu produkcji został osiągnięty poprzez obniżenie parametrów zużycia energii, racjonalną gospodarkę surowcami oraz zminimalizowanie ilości powstających odpadów. Koszt produktu końcowego został obniżony o 10% względem pierwotnie zakładanej wartości, przy zachowaniu najwyższej jakości i ekologiczności. Ekologiczny charakter środka piorącego wynika z możliwości jego uaktywnienia w bardzo niskich temperaturach, co przekłada się na dużą oszczędność energii elektrycznej i wody podczas eksploatacji.